Kļūda
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
C Kategorija

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits - 15 (х 60 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads.
Minimālais stāžs (B kategorija) - 2 gadi.
Eksāmeni - teorija (30 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).