Kļūda
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
95.kods

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.173, visiem profesionāliem vadītājiem (kategorijas D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE) pirms attiecīgās vadītāja apliecības maiņas obligāti ir jāiziet periodiskā apmācība.

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Piecu gadu laikā vadītājiem būtu jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 akadēmiskās stundas.

Pēc šīs apmācības vaditājiem tiek izsniegts attiecīgs sertifikāts (kods 95).

95.kods